Suriyeli ve Iraklı Mülteciler için Bilişim Teknolojileri Eğitimi Programı

SESRICSuriyeli ve Iraklı Mülteciler için Bilişim Teknolojileri Eğitimi Programı
 
Tarih : 07 Ekim 2017 Yer : Ankara Türkiye

SESRIC ve Yunus Emre Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri alanında Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Iraklı mültecilere yönelik olarak 7 Ekim 2017 tarihinde Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde bir eğitim programı başlatmışlardır.

Eğitim programı, programa katılan Suriyeli ve Iraklı mültecilerin bilişim teknolojileri alanında kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi teknolojileri alanında istihdam potansiyelinin yüksek olması ve bu yönde gelen talepler eğitimin düzenlenmesinde belirleyici olmuştur.

Söz konusu eğitim programı katılımcılara teknik bilgi sağlamanın yanı sıra, katılımcıların içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevreye entegre olmalarına ve yaşadıkları topluma ve ülkeye katkı sağlamalarına imkân sağlamayı amaçlamaktadır.

Dokuz ay sürecek eğitim programı Ekim 2017'de başlayıp, Haziran 2018'de sona erecektir. Programa, söz konusu konu ile ilgili temel düzeyde bilgisi olan ve kendini bu yönde geliştirme istediğine haiz 15 Suriyeli ve Iraklı mülteci katılacaktır.

Fotoğraflar