'İslam Dünyası’nda Sendikacılık' Sempozyumu

SESRIC'İslam Dünyası’nda Sendikacılık' Sempozyumu
 
Tarih : 13-14 Ekim 2016 Yer : İstanbul Türkiye

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da “İslam Dünyası’nda Sendikacılık" konulu uluslararası bi sempozyum düzenledi.

Sempozyumun temel amacı İslam Ülkelerinde sendikacılık konusunda bilgi ve deneyim paylaşılması, paydaşlar arasında ortak projeler ve girişimler geliştirilmesi ve sürdürülebilir işbirliği sağlanarak, katılımcılar arasında bir bilgi ağı kurmaktı.

Sempozuma sendika temsilcileri, devet kurumları ve ilgili uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.