İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)


İİT İstatistik Komisyonu (OIC-StatCom)

OICSTATCOM 2010'da İstanbul'da düzenlenen Ulusal İstatistik Kurumları Toplantısının sonuç bildirgesine göre, İİT Üye Ülkeleri toplantılarını İİT İstatistik Komisyonu çatısı altında düzenleme kararı aldılar. Sonuç bildirgesinde SESRIC, Komisyon Sekreteri olarak atanmıştır. Komisyon, İİT genelinde etkili istatistik kapasite geliştirme programlarının yürütülmesi ve Üye Ülkeler arasında tecrübe ve en iyi uygulamaların paylaşılması için bir platformun oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Rakamlarla İİT Üye Ülkeleri
Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Veri Tabanı (BASEIND)

BASEIND SESRIC İstatistik ve Enformasyon Biriminin temel görevi Üye Ülkeler ile ilgili sosyo-ekonomik istatistikleri derlemek, işlemek ve yayımlamaktır. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Veri Tabanı (BASEIND), SESRIC'in araştırma faaliyetleri ve istatistiksel yayınları için birincil çevrimiçi istatistiksel kaynağıdır. BASEIND, 1970 yılından bu yana 57 Üye Ülkeden 546 kategoride 24 sosyo-ekonomik göstergeye ilişkin veriler barındırmaktadır.

SESRIC Hareketli Grafikler (SMC) Modülü

SMCSESRIC Hareketli Grafikler Modülü, BASEIND Veri Tabanında mevcut göstergelerin -görselleştirilmesine-- olanak sağlayan interaktif ve dinamik çevrimiçi bir uygulamadır. SMC Modülü BASEIND 'de depolanan istatistiksel verileri kullanarak, çeşitli göstergelerin zaman içindeki eğilimlerini dinamik bir şekilde incelemesine olanak verir.