SESRICD-8 Ülkelerinde Uluslararasi Turizm: Beklentiler ve Zorluklar 2016
     
Tarih : 30 Aralık 2016

Rapor, son beş yıllık dönemin verilerine dayanarak, Gelişmekte olan Sekiz Ülkenin (D-8) uluslararası turizm sektöründeki performansını ve ekonomik rolünü incelemektedir. Önsöz ile başlayan raporun 2. Bölümünde seçilmiş uluslararası turizm istatistikleri global bir perspektiften değerlendirilmektedir. 3. Bölümde ise tüm dikkatler D-8 Ülkelerinde ve turizm gelirleri, uluslararası turizmin ekonomik rolü ve D-8 içi turizim açısından turizm sektörünün durumunu ele almaktadır. Raporun 4. Bölümünde D-8 Ülkelerinde turizm sektöründe yeni bir yön olarak „İslami Turizm“ kavramını ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini ve bu ülkelerdeki turizm sektörünün gelişime önemli katkıda bulunmasını incelemektedir. 5. Bölümde, D-8 Ülkelerinde turizm sektörünün önündeki güçlükler özetlenmekte ve bu zorlukların üstesinden gelmek için geniş politika yönergeleri olarak hizmet etmek üzere bazı tavsiyeler önerilmektedir.

Rapora göre, D-8 Ülkeleri 2013 yılında 88,1 Milyon turist çekti, bu rakam 2009’da ise 76,7 milyondu. 2009-2013 döneminde D-8 Ülklerindeki uluslararası turizm gelirleri de yaklaşık 11,4 milyar dolar artarak, 2013’te 76,9 milyar dolara ulaştı.

Rapor ayrıca, D-8 içi turist sayısının 2009 yılında 6,2 milyondan, 2013 yılında 6,6 milyona yükseldiğini gösteriyor. Benzer şekilde, D-8 içi turizm gelirleri de aynı orandan yükseldi. Benzer şekilde, D-8 içi turizm gelirleri 2009'da 5,3 milyar dolardan, 2013'te 5,8 milyar dolara yükselmişti.

Raporun Elektronik Versiyonu

  • D-8 Ülkelerinde Uluslararasi Turizm: Beklentiler ve Zorluklar 2016 (İngilizce) (Arapça) (Fransızca)