SESRICİİT Ülkelerinde Eğitim ve Bilimsel Gelişme 2016
     
Tarih : 18 Kasım 2016

Eğitim, bir ülkenin kendi insanına ve geleceğine yapabileceği en önemli yatırımlardan birisidir. Bu, insan sermayesinin oluşumunun özü ve toplumun gelişmesinin merkezidir. Çeşitli ulusal kurumlarda eğitim ve kalite araştırmalarına yapılan yatırım, yüksek ekonomik büyümenin sağlanması, yoksulluk ve eşitsizliğinin azaltılması için hayatî öneme sahiptir.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), “İİT Üye Ülkelerinde Eğitim ve Bilimsel Gelişme 2016“ konulu bir rapor hazırladı ve 14-15 Kasım 2016 tarihlerinde Bamako, Mali‘de düzenlenen “8. İslam Ülkeleri Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanları Konferansı” nda tanıttı. Rapor, İİT Üye Ülkelerindeki eğitimsel ve bilimsel gelişmelerin ana göstergelerindeki eğilimleri analiz etmek ve incelemektedir. Rapor ayrıca bu eğilimleri gelişmiş ülkelerde, İİT dışındaki gelişmekte olan ülkelerde ve dünya genelinde karşılaştırmalı bir biçimde incelemektedir. Raporda üye ülkelerin eğitimsel ve bilimsel gelişimlerinin teşvik edilmesi çabalarında karşı karşıya kaldıkları bir takım kısıtlamalar ve zorluklar vurgulanmaktadır.

Rapor, eğitim, eğitim alanında tamamlanma ve ilerleme, eğitim kaynakları ve öğretim koşulları, araştırma ve bilimsel gelişim olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.

Raporun Elektronik Versiyonu